woensdag 1 november 2017

KOPPENBERGCROSS

Hoe kan u ons contacteren?

Neem contact met ons op via info@koppenbergcross.be of bel voor meer inlichtingen naar:

  • Chris Mannaerts +32 476 57 20 53
  • Bram De Brauwer +32 474 85 15 04


Sponsoring

Contact: sponsoring@koppenbergcross.be

Chris Mannaerts
Jaak Fontaine (lokale sponsoring)

Organisatie

vzw sportidee
Zuiderring 106
2400 Mol

Met de ondersteuning van vzw de Sint-Pietersvrienden uit Oudenaarde