Organisatie

De Koppenbergcross is een co-organisatie van de vzw Fietspromo, de Gemeente Oudenaarde en Sportidee.

vzw Fietspromo
Abdijstraat 5
3271 Averbode

Gemeentebestuur Oudenaarde
Administratief Centrum Maagdendale Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde

Sportidee bvba
Schoebroekstraat 8
B-3583 Paal-Beringen

Contactpersonen

Erwin Vervecken
Contact renners en sporttechnisch verantwoordelijke
Golazo Sports
erwin.vervecken@golazo.com

Kristof Gerits
Verantwoordelijke communicatie, media en VIP
E: kristof.gerits@golazo.com
T: +32 11 45 99 18

Jeffrey De Voecht
Golazo Sports
jeffrey.devoecht@golazo.com

Guy Vermeiren
Persverantwoordelijke
E: guy.vermeiren@belgiancycling.be
M +32 477 47 77 31